Tražite prečistače otpadnih voda?

To znači da brinete o životnoj okolini. Voda prekriva 70% naše planete, od čega je samo 2.6% pijaća voda.

PRODOCK D.O.O. Beograd nudi lepezu prečistača otpadnih voda po originalnoj tehonologiji Vertical Flow Labyrinth – VFL®. Aquatec. VFL koristi pouzdan i uspostavljen sistem prečišćavanja bioloških otpadnih voda. Tehnologija koja se koristi u procesu prečišćavanja obezbeđuje visok kvalitet tretirane vode kao i niske troškove investiranja i rada.

FEKALNA VODA POSTAJE ČISTA?

Fekalna voda postaje čista!

Pročišćena otpadna voda može se ispustiti u površinske ili podzemne vode, reciklirati za navodnjavanje travnjaka i ukrasnog zelenila ili koristiti u tehničke svrhe nakon filtracije.

Ova tehnologija koristi proces aktiviranog mulja u stalnom protoku sa uklanjanjem biološkog azota i fosfora, čime se sledeći procesi kombinuju u jednom rezervoaru:  mehaničko predtretiranje, prikupljanje viška mulja, biološka prerada uz pomoć procesa slabo opterećenog aktiviranog mulja, separacije prerađene vode iz aktiviranog mulja u poslednjoj komori za prečišćavanje, balansiranje protoka fluktuirajućeg ulaza otpadnih voda u komori za zadržavanje (retenciona komora)…

GDE JE PRIMENA?

Porodične kuće, vikendice

Dosadio vam je nepodnošljiv smrad koji ispuštaju septičke jame, komšije se stalno žale? AT6 – AT20 rezidencijalna postrojenja konstruisana su za pročišćavanje kanalizacione vode u porodičnim kućama ili vikendicama, rešenja koja donose korist za svako domaćinstvo:

– Čiste vodu direktno na izvoru zagađenja
– Niski operativni troškovi
– Rad do 8 puta jeftiniji u odnosu na septičku jamu
– Prečišćena voda visokog kvaliteta
– Ponovna upotreba pročišćene vode
– Tiho, bez mirisa
– Ispunjava propisani standard EN 12566-3
Pročišćena otpadna voda može se ispustiti u površinske ili podzemne vode, reciklirati za navodnjavanje travnjaka i ukrasnog zelenila ili koristiti u tehničke svrhe nakon filtracije.

 

OSIM KUĆA?

Srednja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

AT 30 – AT 250 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda namenjeni su za kanalizacione vode blokova kuća, malih sela, delova sela, smeštajne objekte, restorane, proizvodna preduzeća, industrijske parkove.

Ovalni sistem za pročišćavanje otpadnih voda Aquatec VFL uključuje:

– Biološki reaktor jedinice za pročišćavanje otpadnih voda.
– Vazdušna pumpa integrirana u poklopac PPOV.
– Upravljačka jedinica AQC Basic sa GSM daljinskim upravljačem.
– Vazdušna pumpa ili pumpe s obzirom na tip PPOV.
– 230V utikač.

Nakon prethodnog pročišćavanja industrijskih otpadnih voda organskim zagađenjem, biljke služe kao biološki tretman za fabrike za preradu mesa, mlekare i klanice, vinarije itd. Osim toga, pročišćena voda može se ispuštati u površinske ili podzemne vode, odnosno može se ponovo koristiti za navodnjavanje.

VEĆI SISTEMI?

Velika postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda AT 300 do AT 2000 MAXI sa VFL® tehnologijom dizajnirani su za centralizovana rešenja za pročišćavanje otpadnih voda u opšinama do 2000 PE.

Kapacitivno pogodan za kanalizacione izvore od 45 do 300 m3 / dan. Isporučuju se kao kompletna tehnološka linija dopunjena pumpnom stanicom sa mehaničkom predobradom, rezervoarom za homogenizaciju, upravljanjem muljem i kompletnom tehničkom infrastrukturom. Paralelno povezivanje pojedinačnih bioloških reaktora osigurava mogućnost etapne gradnje.

Koriste se za prečišćavanje kanalizacije i komunalnih otpadnih voda iz opština do 2000 PE.

Prečišćene otpadne vode, nakon biološkog pročišćavanja ili tercijarnog pročišćavanja, ispuštaju se u površinske rezervoare.

GARANCIJA KVALITETA?

Sertifikati i patenti

U zemljama EU mogu se instalirati samo ona postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda koja su certificirana u skladu sa normom EN 12566-3

Slovačka Republika, kao članica EU, primjenjuje evropsko zakonodavstvo za stambena postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Postrojenja Aquatec VFL, dobila su Eurocertificate na osnovu dugoročnog ispitivanja efikasnosti pročišćavanja u skladu sa EN 12566-3, koje je izvela kompanija PIA GmbH iz Aachena, Nemačka. Vaš proizvođač mora pružiti garanciju, postgarantnu i tehničku uslugu.

Aquatec poseduje Zlatnu plaketu za pročišćavanje otpadnih voda na sajmu CONECO 2008, a takođe i 2016. godine.

Aquatec proizvodi mogu se naći širom EU, i na svetskim tržištima poput Kine, Rusije 

KAKO SE INSTALIRAJU?

Jednostavna instalacija!

Jednostavnost instalacije ne zahteva profesionalca. Ali jedan profesionalac iz naše komapnije će biti na raspolaganju.

1. Iskopavanje određenog područja za AT 6 – AT 20:
– Iskopati rupu
– Izgraditi armirano-betonsku osnovnu ploču debljine 150 mm, ravnost +/- 5 mm;
– Stvoriti brazde koje su usmjerene prema centru iskopa za ulazne i izlazne cevovode;

2. Procedura otplate postrojenja:
– Položiti zaštitni PP ili PVC od DN 50 cevovoda ispod tla tako da dotok vazduha teče od duvaljke do pročistača;
– Pazite da u postrojenju nema predmeta, kamenja, gline ili kišnice;

DA LI INVESTIRATI?

Višestruko se isplati!

Sistemske stvari menjaju se promenom nas samih! Odlukom da instalirate bio prečistač vode dali ste značajan doprinos očuvanju životne okoline. Ne treba zanemariti i dugoročne ekonomske beneficije ove investicije.

OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Prestajete da budete zagađivač, priroda će biti zahvalna

RECIKLIRANA VODA

Manji računi za vodu, tehnička voda za upotrebu

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

I do 8 puta manji troškovi u odnosu na septičku jamu

KRAJ NEPRIJATNIM MIRISIMA

Komšije će biti zahvalne, a prvenstveno Vi i vaši ukućani

GARANCIJA KVALITETA

Ispunjava propisani standard EN 12566-3, proizvođač iz Slovačke, EU

KVALITETNA PODRŠKA

Prodock d.o.o. je uvek tu za Vas u svakom trenutku

ZAINTERESOVANI STE?

Kontaktirajte nas!

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili su Vam potrebna dodatna pojašnjenja, ne ustručavajte se da nas kontaktirate!

Adresa

Braće Vučković 48a, Beograd

Telefon

+381 63 537 554

Email

office@prodock.rs